गैर-सम्पर्क AXLE पहिचानकर्ता

  • Non-contact axle identifier

    गैर-सम्पर्क धुरा पहिचानकर्ता

    परिचय बौद्धिक गैर-सम्पर्क एक्सल पहिचान प्रणालीले सडकको दुबै छेउमा स्थापित वाहन एक्सल पत्ता लगाउने सेन्सरहरू मार्फत सवारी साधनबाट गुजरने एक्सेलहरूको संख्या स्वचालित रूपमा पहिचान गर्दछ, र औद्योगिक कम्प्युटरलाई सम्बन्धित पहिचान संकेत दिन्छ;फ्रेट लोडिङ सुपरिवेक्षण प्रणालीको कार्यान्वयन योजनाको डिजाइन जस्तै प्रवेशद्वार पूर्व निरीक्षण र निश्चित ओभररनिङ स्टेशन;यो प्रणालीले सही नम्बर पत्ता लगाउन सक्छ ...